Booktrailers

Els nens del Born

Vida, obra i secrets d’Helena Mascort

Sota les pedres

Serena

Les ànimes de Terramorta

Els brons a les Fondalades Tenebroses

L’Esclau del Mercadal